Cập nhật lần cuối: 17 ngày
EULA & ĐIỀU KHOẢN CHUNG


(Cập nhật lần cuối vào ngày 24 tháng 5 năm 2018. Có hiệu lực từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.)
Chúng tôi thực sự trân trọng quý vị và cộng đồng tuyệt vời của chúng ta vì đã tận hưởng các trò chơi do chúng tôi tạo ra. Để tạo ra trải nghiệm người chơi tốt hơn cho mọi người, chúng tôi yêu cầu tất cả người chơi xem xét cẩn thận và chấp nhận các Cân nhắc Chung, Nguyên tắc Cộng đồng, Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối, và Điều khoản Dịch vụ của trang Web sau đây. Điều này không chỉ giúp chúng tôi duy trì một môi trường lành mạnh và vui vẻ cho tất cả người chơi của chúng tôi, mà còn cho phép chúng tôi liên tục cải thiện trải nghiệm của quý vị.

Chúng tôi có sẵn Chính sách Bảo mật để thông báo cho quý vị về các phương pháp thu thập dữ liệu của chúng tôi và các quyền của quý vị đối với dữ liệu chúng tôi thu thập từ quý vị. Chúng tôi cung cấp nó cho quý vị một cách riêng biệt vì hai lý do: 1) nó không phải là một thỏa thuận mà quý vị phải đồng ý để sử dụng các sản phẩm của chúng tôi—thay vào đó, chính sách này chỉ tồn tại để truyền đạt các lề lối hoạt động của chúng tôi và quyền của quý vị đối với các lề lối đó; và 2) quyền riêng tư của quý vị quan trọng đối với chúng tôi và đáng được quý vị quan tâm.  Vui lòng dành thời gian để xem xét Chính sách Bảo mật của chúng tôi tại đây.

Những Cân nhắc Chung và Định nghĩa
Đối với các mục đích của Thỏa thuận này, “trang Web” có nghĩa là trang thatgamecompany.com và tất cả các trang con trên đó, bao gồm các trang và tài khoản mạng xã hội (ví dụ: theo dõi chúng tôi tại @thatgamecompany trên Twitter!), và các cửa hàng kỹ thuật số như trang Steam cho thatgamecompany hoặc bất kỳ tên sản phẩm tương ứng nào của chúng tôi, hoặc cửa hàng tên sản phẩm qua Xbox Live Arcade, PlayStation Network hoặc Nintendo eShop (ở đây gọi là “Cửa hàng Kỹ thuật số”).

Thuật ngữ “Trò chơi” hoặc “các Trò chơi” có nghĩa là các sản phẩm giải trí tương tác của chúng tôi (cụ thể là “Sky”, “Journey”, “Flower”, và “Flow”), bao gồm ứng dụng khách trò chơi và tất cả các phiên bản của chúng trên tất cả bảng điều khiển và nền tảng có thể chơi được, đồng thời cũng đề cập đến tất cả các bản mở rộng, bản cập nhật và khóa trò chơi để tải xuống dưới dạng kỹ thuật số, cũng như tất cả nội dung và tài sản trí tuệ có trong đó.

“Sở hữu Trí tuệ” có nghĩa là tất cả bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế và phát minh, bí mật kinh doanh, quyền về tính cách nhân vật, và các quyền sở hữu tài sản khác thường được xác định là “quyền sở hữu trí tuệ” hoặc quyền sở hữu trí tuệ giả tạo theo luật tương ứng hiện hành ở nước ngoài hay trong nước, và sau đây là ví dụ nhưng không có nghĩa là chỉ giới hạn vào những điều đã nói ở trên, bao gồm: nội dung hình ảnh, Mã trò chơi, tác phẩm nghệ thuật, âm nhạc, tác phẩm nghe nhìn, phương pháp, quy trình, nguyên mẫu, công nghệ, bảng phân cảnh, nhân vật, thiết bị cốt truyện, khẩu hiệu, biểu trưng, và bất kỳ tài liệu nào được phân phối dưới chế độ bảo mật hoặc hạn chế không tiết lộ.

Bằng cách truy cập trang Web này hoặc tải xuống hoặc mua (các) Trò chơi, quý vị theo đây chấp nhận toàn bộ các Nguyên tắc Cộng đồng, Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối, và Điều khoản Dịch vụ của trang Web có trong tài liệu này (gọi chung là “Thỏa thuận”). Đừng tiếp tục sử dụng trang Web này hoặc (các) Trò chơi nếu quý vị không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu dưới đây.

Các thuật ngữ sau áp dụng cho các Nguyên tắc Cộng đồng, Điều khoản Dịch vụ, Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối này, và các thỏa thuận bất kỳ hoặc có liên quan nào được đề cập ở đây: "Người dùng cuối", "Quý vị" và "Của quý vị" là nói về quý vị, người truy cập trang web/trò chơi này và chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Công ty. "Công ty", "TGC", "Chính chúng tôi", "Chúng tôi" và "Của chúng tôi" là nói về công ty của chúng tôi,  thatgamecompany, Inc. "Bên", "Các bên" hoặc "Chúng tôi" là nói về cả Người dùng cuối và chính chúng tôi, hoặc riêng Người dùng cuối hay chính chúng tôi. Tất cả các điều khoản đều nói về việc đề nghị, chấp nhận và xem xét khoản thanh toán cần thiết để thực hiện quá trình hỗ trợ của chúng tôi cho Người dùng cuối theo cách thích hợp nhất, cho dù bằng các cuộc họp chính thức có thời hạn cố định, hoặc bất kỳ phương tiện nào khác, với mục đích rõ ràng là đáp ứng nhu cầu của Người dùng cuối liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ/sản phẩm đã nêu của Công ty, chiếu theo và lệ thuộc vào Luật Hoa Kỳ và Luật quốc tế hiện hành. Bất kỳ cách sử dụng thuật ngữ nào ở trên hoặc các từ khác ở dạng số ít, số nhiều, viết hoa và/hoặc anh ấy/cô ấy hoặc họ, được coi là có thể thay thế cho nhau và do đó được coi là nói về cùng một điều.

Nguyên tắc Cộng đồng
Chúng tôi muốn đảm bảo rằng các Trò chơi và trang Web của chúng tôi vẫn là môi trường vui vẻ, lành mạnh và an toàn cho quý vị và bạn bè quý vị tận hưởng.  Bằng cách chấp nhận Điều khoản Dịch vụ và Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối của chúng tôi, quý vị hiểu rằng các Nguyên tắc Cộng đồng này áp dụng cho việc quý vị sử dụng cả trang Web và các Trò chơi của chúng tôi, cũng như bất kỳ và tất cả các kênh truyền thông xã hội nào (bao gồm nhưng không giới hạn vào các Cửa hàng Kỹ thuật số, Facebook, Instagram, Twitter, và các nền tảng truyền thông xã hội tương tự, cũng như các nền tảng phát trực tuyến và video trực tuyến, làm ví dụ nhưng không có nghĩa là chỉ giới hạn vào những điều đã nói ở trên, chẳng hạn như YouTube.com và Twitch.tv) liên quan đến các Trò chơi được điều hành hoặc quản lý bởi thatgamecompany (gọi chung ở đây là “Cộng đồng”). Việc quý vị không tuân thủ bất kỳ phần nào của Nguyên tắc Cộng đồng này có thể dẫn đến việc Tài khoản TGC của quý vị bị đình chỉ, chấm dứt, hoặc chúng tôi có thể cấm quý vị đóng góp thêm cho Cộng đồng bằng bất kỳ phương tiện pháp lý nào có sẵn cho chúng tôi.

Hơn nữa, quý vị chấp nhận trách nhiệm pháp lý duy nhất và hoàn toàn đối với bất kỳ nội dung nào do quý vị chia sẻ với Cộng đồng của chúng tôi. Do đó, quý vị đồng ý bồi thường và không gây tổn hại cho thatgamecompany và các viên chức, nhân viên, đại lý, chi nhánh, nhà thầu phụ, thành viên và người được chỉ định, đối với bất kỳ và tất cả các vụ khiếu nại, tranh chấp, yêu cầu, hành động, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, nghĩa vụ, tổn thất, dàn xếp, phán quyết, phí tổn và chi phí (bao gồm nhưng không giới hạn vào phí luật sư và án phí) được thực hiện hoặc ký kết chống lại chúng tôi phát sinh từ, liên quan hoặc là kết quả của nội dung do quý vị chia sẻ với hoặc cho Cộng đồng.

Tài khoản TGC
Một tài khoản sẽ tự động được đăng ký cho quý vị khi quý vị đăng nhập vào Trò chơi lần đầu tiên (“Tài khoản TGC”). Chúng tôi có thể kích hoạt các tính năng cho phép quý vị sửa đổi hoặc thay đổi thông tin mà quý vị thỉnh thoảng cung cấp cho chúng tôi thông qua Tài khoản TGC của quý vị, tùy theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Quý vị không sở hữu Tài khoản TGC của mình, tài khoản này luôn là tài sản của thatgamecompany. Chúng tôi có quyền hủy Tài khoản TGC của quý vị bất kỳ lúc nào theo các Thỏa thuận này.

Nhận xét và Phản hồi của Người dùng
Cộng đồng của chúng tôi cung cấp nhiều cơ hội khác nhau để tương tác và chia sẻ ý kiến ​​và suy nghĩ của quý vị với chúng tôi và những Người dùng cuối khác trong Trò chơi hoặc thông qua các nền tảng khác, chẳng hạn, nhưng không giới hạn vào các diễn đàn, như trang truyền thông xã hội, cửa hàng kỹ thuật số, Discord, hoặc thông qua các đề xướng ​​của Cộng đồng. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng các ý kiến ​​hoặc quan điểm được thể hiện, hoặc các tuyên bố được đưa ra cho Cộng đồng (không phải của nhân viên, viên chức thuộc thatgamecompany, hoặc các nhà lãnh đạo cộng đồng đã được xác minh) thông qua các bài đăng, nhận xét của người dùng, phản hồi, mục “wiki”, trò chuyện trực tuyến (trong Trò chơi hoặc thông qua Discord hoặc các phương tiện truyền thông xã hội tương đương), hoặc thông qua các tính năng giao tiếp của Trò chơi (ở đây được gọi chung là “Nhận xét của Người dùng”), không phản ánh ý kiến ​​hoặc quan điểm của thatgamecompany.

Chúng tôi không xem xét, chỉnh sửa hoặc sửa đổi Nhận xét của Người dùng trước khi phổ biến lên Cộng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi có quyền xóa hoặc sửa đổi bất kỳ Nhận xét nào của Người dùng được chia sẻ với Cộng đồng vì bất kỳ lý do gì. Bằng cách chia sẻ Nhận xét của Người dùng và chấp nhận các điều khoản của Nguyên tắc Cộng đồng này, quý vị xác nhận rằng chúng tôi có thể thực hiện những lần xóa bỏ hoặc thay đổi đó mà không cần thông báo cho quý vị, cũng như bất kỳ thay đổi hoặc xóa bỏ nào như vậy đều không phải chịu sự xem xét, kháng nghị hoặc thu hồi.

Quý vị giữ quyền sở hữu đối với Nhận xét của Người dùng của quý vị và tất cả Quyền trí tuệ chứa trong đó, miễn là Nhận xét của Người dùng đó không chứa Phản hồi như được định nghĩa bên dưới. Thỉnh thoảng chúng tôi có thể chia sẻ công khai hoặc phối trí lại Nhận xét của Người dùng trên trang Web của chúng tôi, hoặc thông qua các kênh Cộng đồng khác, thông cáo báo chí, hoặc tài liệu quảng cáo và tiếp thị. Theo đây, quý vị cấp cho chúng tôi quyền phi riêng biệt, vĩnh viễn và không thể thu hồi và cấp phép cho chúng tôi sử dụng Nhận xét của Người dùng của quý vị liên quan đến việc quảng cáo Trò chơi.

Chúng tôi trân trọng mọi phản hồi, đề xuất, cải tiến, phê bình mang tính xây dựng, hoặc ý tưởng mà quý vị có thể có liên quan đến Trò chơi hoặc trang Web (“Phản hồi”). Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng Phản hồi quý vị cung cấp chưa từng xảy ra với chúng tôi. Bằng cách gửi Phản hồi cho chúng tôi, quý vị chuyển nhượng tất cả quyền, quyền sở hữu, và lợi ích thuộc về và đối với Phản hồi cho thatgamecompany, bao gồm nhưng không giới hạn vào các quyền Sở hữu Trí tuệ. Trong phạm vi mà bất kỳ quyền nào như vậy không thể được chuyển nhượng theo luật hiện hành của Hoa Kỳ hoặc quốc tế, quý vị theo đây từ bỏ các quyền hiện tại hoặc tương lai của mình và không ràng buộc chúng tôi vào bất kỳ và tất cả các khiếu nại phát sinh từ việc chúng tôi sử dụng Phản hồi của quý vị.

Nội dung do Người dùng Tạo ra
Chúng tôi khuyến khích Người dùng cuối tạo ra và chia sẻ tác phẩm nghệ thuật của người hâm mộ, chuyện giả tưởng, video dựng phim, video Let’s Play, và các nội dung sáng tạo khác với Cộng đồng của chúng tôi (ở đây là “Nội dung do Người dùng Tạo ra”). Tương tự chúng tôi khuyến khích việc phát trực tuyến và ghi lại trò chơi của quý vị và chia sẻ nó với Cộng đồng của chúng tôi hoặc thông qua các dịch vụ phát trực tuyến video trên mạng xã hội như YouTube.com hoặc Twitch.tv—cho mục đích của các Thỏa thuận này, chúng tôi cũng coi như các luồng trực tuyến và video của quý vị có chứa “Nội dung do Người dùng Tạo ra” trong Trò chơi của chúng tôi.

Chúng tôi muốn quý vị tự do sáng tạo và thể hiện bản thân, đồng thời quý vị giữ mọi quyền thuộc về và đối với Nội dung do Người dùng Tạo ra của quý vị. Bằng cách chia sẻ Nội dung do Người dùng Tạo ra của quý vị với Cộng đồng, quý vị cấp cho thatgamecompany quyền và giấy phép không hạn chế, không thể hủy ngang, phi riêng biệt và phổ biến để tái tạo, sửa đổi, và phân phối lại Nội dung do Người dùng Tạo ra của quý vị chỉ liên quan đến Trò chơi của chúng tôi.

Tuy nhiên, Nội dung do Người dùng Tạo ra được chia sẻ với Cộng đồng phải tuân thủ các Nguyên tắc Cộng đồng này, Điều khoản Dịch vụ và Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối của chúng tôi. Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản nào trong đó có thể dẫn đến việc hủy Tài khoản TGC của quý vị và bất kỳ biện pháp pháp lý nào khác có thể áp dụng cho chúng tôi, bao gồm cả việc đưa ra yêu cầu gỡ xuống cho các nhà cung cấp dịch vụ thích ứng do vi phạm các giấy phép và quyền đã cấp cho quý vị ở đây.

Vì trò chơi mới nhất của chúng tôi, “Sky”, bao gồm chức năng trò chuyện, điều quan trọng là quý vị phải tuân thủ các Quy tắc và Hạn chế Cộng đồng của chúng tôi khi liên kết hoặc chia sẻ bất kỳ Nội dung nào do Người dùng Tạo ra. Chính sách Bảo mật cũng rất quan trọng liên quan đến Nội dung do Người dùng Tạo ra, vì chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và chia sẻ Nội dung do Người dùng tạo ra của quý vị theo chính sách đó.

Nội dung Vi phạm
Trong phạm vi có thể theo Luật Quốc tế, thatgamecompany không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ vi phạm bản quyền nào phát sinh từ bất kỳ Nội dung do Người dùng Tạo ra nào được chia sẻ với Cộng đồng hoặc thông qua Trò chơi hoặc trang Web của chúng tôi. Tuy nhiên, theo Đạo luật Bản quyền Thiên niên kỷ Kỹ thuật số năm 1998, chúng tôi có thể cung cấp quyền truy đòi cho chủ sở hữu hợp pháp của các tác phẩm có bản quyền trong trường hợp bản quyền của họ bị vi phạm. Nếu quý vị cho rằng bản quyền của mình đang bị vi phạm bởi Nội dung do Người dùng Tạo ra, Nhận xét của Người dùng hoặc các tài liệu khác có trong Trò chơi của chúng tôi hay trên trang Web của chúng tôi hoặc các kênh Cộng đồng khác dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ để chúng tôi có thể điều tra các khiếu nại của quý vị và nếu thích hợp, sửa đổi hoặc loại bỏ tài liệu vi phạm đó. Chúng tôi yêu cầu thông tin sau đây trước khi có thể điều tra khiếu nại của quý vị:
1. Chữ ký điện tử hoặc chữ ký thực của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu quyền tác giả;
2. Mô tả về tác phẩm có bản quyền mà quý vị cho rằng đã bị vi phạm;
3. Mô tả về nơi đặt hoặc xác định tài liệu mà quý vị cho là vi phạm trên trang Web hay trong Trò chơi hoặc trong các kênh Cộng đồng dưới sự kiểm soát trực tiếp của chúng tôi, bao gồm một liên kết có thể xác minh được tới tài liệu đó;
4. Tên, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị;
5. Lời tuyên bố của quý vị rằng quý vị thực sự tin tưởng rằng việc sử dụng đang tranh chấp đó không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc luật pháp, cho phép, và đồng thời không phải là một “cách sử dụng công bằng” có thể được phép đối với tác phẩm của quý vị; và
6. Lời tuyên bố của quý vị, được đưa ra với hiểu biết là sẽ bị phạt nếu khai man, rằng thông tin được gửi cho chúng tôi là chính xác và quý vị là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu.

Thông tin trên phải được cung cấp cho đại lý DMCA đã đăng ký của chúng tôi để nhận thông báo về các khiếu nại về bản quyền hoặc vi phạm sở hữu trí tuệ khác, có thể liên hệ với người này bằng cách gửi email đến legal@thatgamecompany.com.

Nếu quý vị cho rằng nội dung của mình đã bị gỡ xuống theo các quy trình trên do nhầm lẫn, chúng tôi yêu cầu gửi thông tin sau đến đại lý được đề cập ở trên trước khi chúng tôi có thể điều tra khiếu nại của quý vị hoặc đăng lại nội dung của quý vị:
1. Chữ ký thực hoặc theo dạng điện tử của quý vị;
2. tên, địa chỉ và số điện thoại của quý vị;
3. xác định tài liệu và vị trí của nó trước khi nó bị loại bỏ;
4. một lời tuyên bố với hiểu biết sẽ bị phạt nếu khai man rằng tài liệu đã bị xóa do nhầm lẫn hoặc xác định sai;
5. sự đồng ý của quý vị đối với thẩm quyền của tòa án liên bang trong địa hạt quý vị sống (nếu quý vị ở Hoa Kỳ), hoặc sự đồng ý của quý vị đối với thẩm quyền của tòa án liên bang trong địa hạt mà nhà cung cấp dịch vụ của quý vị có trụ sở (nếu quý vị không ở Hoa Kỳ); và
6. sự đồng ý của quý vị để chấp nhận dịch vụ tống đạt từ bên đã gửi thông báo gỡ xuống.

Các Quy tắc và Hạn chế Cộng đồng
Bằng cách ký kết vào các Thỏa thuận này và chấp nhận các Nguyên tắc Cộng đồng, quý vị đồng ý tuân thủ những điều sau:
Không có điều gì quý vị chia sẻ với Cộng đồng, bao gồm nhưng không giới hạn vào Nội dung do Người dùng Tạo ra hoặc Nhận xét của Người dùng, có thể chứa nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, và quyền về bằng sáng chế), quyền sở hữu, bí mật kinh doanh, quyền về tính cách nhân vật, quyền hoặc hạn chế về hợp đồng, hoặc quyền khác của bất kỳ bên thứ ba nào;
Trong phạm vi mà bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba được thể hiện trong bất kỳ nội dung nào quý vị chia sẻ với Cộng đồng, bao gồm nhưng không giới hạn vào Nội dung do Người dùng Tạo ra và Nhận xét của Người dùng, quý vị đã có được các quyền và giấy phép cần thiết để sao chép nội dung đó;
Quý vị sẽ KHÔNG ĐƯỢC quấy rối người dùng khác. Quấy rối bao gồm nhưng không giới hạn vào việc:
Tiết lộ công khai thông tin nhận dạng cá nhân của Người dùng cuối khác hoặc thành viên của Cộng đồng;
Theo dõi, lừa đảo, hoặc xâm phạm quyền riêng tư của bất kỳ thành viên nào trong Cộng đồng;
Chê bai, bôi nhọ, nhạo tên, hoặc tham gia vào bất kỳ hình thức phân biệt đối xử nào đối với một thành viên khác của Cộng đồng;
Tham gia vào bất kỳ hành vi sai trái tình dục nào, bao gồm nhưng không giới hạn vào  sự ám chỉ tình dục, chia sẻ nội dung khiêu dâm (bao gồm nhưng không giới hạn vào nội dung khiêu dâm trong Nội dung do Người dùng Tạo ra hoặc Nhận xét của Người dùng), hoặc đưa ra các lời tán tỉnh hoặc nhận xét xúc phạm hoặc không phù hợp với một thành viên của Cộng đồng;
Đưa ra tuyên bố, vé, hoặc báo cáo sai sự thật về các sự kiện hoặc bất kỳ bên thứ ba nào, bất kể vị thế của họ với Cộng đồng hay thatgamecompany; hoặc
Sử dụng những cách khai thác, xâm nhập, hoặc các công cụ của bên thứ ba để có được lợi thế không công bằng chống lại các thành viên khác của Cộng đồng trong Trò chơi.
Quý vị đồng ý rằng danh sách các hành vi được xác định là quấy rối ở trên là không bao gồm tất cả. Chúng tôi bảo lưu quyền xác định những gì cấu thành "quấy rối" theo quyết định riêng và độc quyền của chúng tôi.
Quý vị sẽ không tham gia vào các hành vi trả thù, miệt thị hoặc trả đũa chúng tôi về bất kỳ tính năng nào có trong hoặc sửa đổi được thực hiện đối với Trò chơi của chúng tôi mà quý vị không thích. Biện pháp khắc phục duy nhất của quý vị cho điều đó là ngừng chơi Trò chơi đó;
Quý vị sẽ không tham gia vào việc chào mời hoặc quảng cáo các sản phẩm hoặc dịch vụ khác cho Cộng đồng mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi (email là đủ);
Quý vị không được phép phân phối, bán hoặc khai thác thương mại Nội dung do Người dùng Tạo ra (bao gồm phát trực tuyến video) mà không có sự đồng ý trước của chúng tôi (email là đủ).

Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối

Giấy phép
Chúng tôi giữ độc quyền bất kỳ và tất cả đối với bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu tài sản thuộc phạm vi Tiểu bang, Liên bang, và Quốc tế trong và đối với các Trò chơi của chúng tôi và tất cả các bản sao Trò chơi của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn vào tất cả bản quyền, phát minh, quyền nhãn hiệu, quyền bí mật thương mại, quyền kiểu dáng thương mại, và bất kỳ và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và sở hữu tài sản khác có trong hoặc có nguồn gốc từ các Trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi nghiêm cấm việc sao chép, tái tạo, và phá vỡ công nghệ Trò chơi của chúng tôi ngoài các điều khoản của giấy phép này. Các Trò chơi của chúng tôi được cấp phép cho quý vị, mà không phải là được bán hoặc chuyển nhượng cho quý vị, và việc quý vị tiếp tục sử dụng Trò chơi hợp pháp tùy thuộc vào việc quý vị tuân thủ Thỏa thuận này và Điều khoản Cấp phép được quy định bên dưới.

Điều khoản Cấp phép
Theo đây, chúng tôi cấp cho quý vị quyền phi riêng biệt, có thể thu hồi, không thể chuyển nhượng, và có giới hạn để cấp phép một bản sao của mỗi Trò chơi mà quý vị tải xuống hoặc mua từ chúng tôi hoặc từ bên thứ ba được cấp phép cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại của quý vị (chỉ cho các mục đích của Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối này, “Trò chơi”). Việc tiếp tục sử dụng Trò chơi phụ thuộc vào việc quý vị tuân thủ những điều sau:
Quý vị tuyên bố rằng quý vị là người lớn ở quốc gia cư trú của quý vị, hoặc quý vị ít nhất mười ba (13) tuổi nếu quý vị cư trú tại Hoa Kỳ. Quý vị đồng ý với Thỏa thuận Cấp phép Người dùng cuối này thay mặt cho chính quý vị và, tùy theo quyết định của quý vị, cho một (1) trẻ vị thành niên mà quý vị là cha mẹ hoặc giám hộ và trẻ đó được quý vị cho phép chơi Trò chơi bằng cách sử dụng giấy phép được cấp cho quý vị (tuy nhiên, vui lòng xem lại Chính sách về Quyền riêng tư của chúng tôi nếu quý vị là cha mẹ hoặc giám hộ trước khi cho phép bất kỳ đứa trẻ nào chơi các Trò chơi của chúng tôi);
Quý vị không được sửa đổi, phân phối, truyền, hiển thị, biểu diễn, tái sản xuất (ngoại trừ một bản lưu trữ và sao lưu theo luật hiện hành cho phép), xuất bản, cấp phép, tạo các tác phẩm phát sinh từ, phóng tác, dịch, cấp phép lại, đấu giá, cho mướn, cho thuê hoặc bán tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Trò chơi. Ngoài ra, quý vị không được xâm nhập, giả lập, thiết kế ngược, dịch ngược, hoặc tháo rời bất kỳ phần nào của Trò chơi. Tất cả các quyền không được cấp rõ ràng đều do chúng tôi bảo lưu. Quý vị đồng ý rằng quý vị không có quyền lợi, dù tiền bạc hay cách khác, đối với bất kỳ tính năng, nội dung, hoặc Sở hữu Trí tuệ nào có trong Trò chơi;
Quý vị phải tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng được nêu ở trên. Việc không tuân thủ Nguyên tắc Cộng đồng sẽ dẫn đến việc thu hồi tất cả các quyền nêu trong tài liệu này. Bất kỳ vi phạm nào đủ nghiêm trọng để gây tổn hại cho  thatgamecompany hoặc bên thứ ba có thể đi kèm với việc áp dụng bất kỳ và tất cả các quyền và kiện tụng pháp lý do chúng tôi bảo lưu ở đây;
Khi không có Thỏa thuận phân phối hợp lệ giữa quý vị và thatgamecompany, quý vị không được khai thác thương mại hoặc cung cấp Trò chơi trên bất kỳ mạng bên thứ ba nào, FTP, trang web trên mạng, trang dịch vụ torrent, dịch vụ chia sẻ tệp, mạng nội bộ, hoặc “đám mây”, mà theo đó các cá nhân khác ngoài quý vị có thể tải xuống và cài đặt Trò chơi. Quý vị cũng đồng ý thêm rằng quý vị sẽ không liên kết với bất kỳ mạng bên thứ ba nào như vậy, dịch vụ torrent, FTP, dịch vụ chia sẻ tệp, mạng nội bộ hoặc “đám mây” không thuộc sở hữu hợp pháp của chúng tôi hoặc các nhà phân phối của chúng tôi. Để rõ ràng, “khai thác thương mại” như được sử dụng ở đây bao gồm các đề nghị thực hiện các dịch vụ trong Trò chơi cho những Người dùng cuối khác để đổi lấy khoản thanh toán bên ngoài Trò chơi;
Quý vị không được sử dụng những cách gian lận, phần mềm tự động hóa (bot), xâm nhập, sửa đổi hoặc bất kỳ phần mềm trái phép nào khác của bên thứ ba được thiết kế để sửa đổi trải nghiệm Trò chơi;
Quý vị không được sử dụng bất kỳ phần mềm bên thứ ba trái phép nào để chặn, “khai thác,” hoặc thu thập thông tin từ hoặc thông qua Trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn vào bất kỳ phần mềm nào để đọc các vùng RAM được Trò chơi sử dụng để lưu trữ thông tin về một nhân vật hoặc môi trường trò chơi; tuy nhiên, với điều kiện là chúng tôi có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của chúng tôi, cho phép sử dụng một số giao diện người dùng của bên thứ ba;
Quý vị không được sửa đổi hoặc cố tình sửa đổi bất kỳ tệp nào là một phần của Trò chơi theo bất kỳ cách nào không được chúng tôi cho phép rõ ràng;
Quý vị không được cung cấp hoặc phát triển dịch vụ mai mối cho Trò chơi, hoặc chặn, mô phỏng hoặc chuyển hướng các giao thức giao tiếp được chúng tôi sử dụng theo bất kỳ cách nào, cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc chơi trái phép qua internet, chơi mạng, hoặc như một phần của mạng lưới tập hợp nội dung;
Quý vị không được điều phối, tạo hoặc duy trì bất kỳ kết nối trái phép nào tới Trò chơi hoặc Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn vào: (a) bất kỳ kết nối nào đến bất kỳ máy chủ trái phép nào mô phỏng, hoặc cố gắng mô phỏng Dịch vụ; và (b) bất kỳ kết nối nào sử dụng các chương trình hoặc công cụ không được chúng tôi phê duyệt rõ ràng;
Quý vị không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào liên quan đến việc quý vị sử dụng Trò chơi; và
làm gián đoạn hoặc hỗ trợ làm gián đoạn: (a) bất kỳ máy tính nào được sử dụng để hỗ trợ Dịch vụ (mỗi máy là một “Máy chủ”); hoặc (b) bất kỳ trải nghiệm Trò chơi của Người dùng Cuối nào khác. BẤT KỲ NỖ LỰC NÀO CỦA QUÝ VỊ NHẰM LÀM GIÁN ĐOẠN DỊCH VỤ HOẶC PHÁ HOẠI HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP CỦA KHÁCH HÀNG TRÒ CHƠI ĐỀU CÓ THỂ LÀ MỘT VI PHẠM LUẬT HÌNH SỰ VÀ DÂN SỰ.

Mua trong Trò chơi
Hàng hóa Ảo. Quý vị có thể tham gia cung cấp dịch vụ vật phẩm ảo của chúng tôi nếu quý vị có Tài khoản TGC hợp lệ, đang hoạt động (“Hệ thống Vật phẩm Ảo”). Hệ thống Vật phẩm Ảo cho phép quý vị thanh toán để lấy giấy phép cho nhiều vật phẩm ảo khác nhau trong trò chơi thông qua Dịch vụ. Hệ thống Vật phẩm Ảo được cung cấp thông qua Trò chơi và trang Web của chúng tôi, và quý vị có thể nhận được các vật phẩm ảo để truy cập thông qua Trò chơi trực tuyến hoặc gửi mã trả trước thông qua trang Web hoặc sử dụng Dịch vụ. thatgamecompany có quyền và có thể giới hạn số lượng vật phẩm ảo quý vị có thể mua hoặc quý vị có thể duy trì trong Tài khoản TGC của mình tại bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị các vật phẩm ảo như một phần của chương trình khuyến mãi, hoặc thông qua các phương tiện khác, chẳng hạn như để hoàn thành một số nhiệm vụ hoặc thành tích thông qua việc quý vị tham gia Dịch vụ hoặc các cuộc thi hoặc rút thăm trúng thưởng do thatgamecompany tài trợ. Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế hiện hành liên quan đến việc mua hay sử dụng hoặc truy cập vào các vật phẩm ảo. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm xác minh rằng số lượng và loại vật phẩm ảo chính xác đã được thêm vào hoặc khấu trừ từ Tài khoản TGC của quý vị cho mỗi giao dịch hàng hóa ảo.

Tài sản Trò chơi; Cấm Trao đổi Ngoài Dịch vụ.  Theo đây, quý vị thừa nhận và đồng ý rằng quý vị không có yêu cầu, quyền, tư cách chủ quyền, quyền sở hữu hoặc quyền tư hữu đối với bất kỳ tài sản trò chơi nào bất kể bất kỳ sự cân nhắc nào được cung cấp hoặc thanh toán để đổi lấy các tài sản trò chơi đó; và thatgamecompany sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với việc phá hủy, xóa bỏ, sửa đổi, làm suy yếu, xâm nhập hoặc bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào khác gây ra cho bất kỳ tài sản trò chơi nào, bao gồm, nhưng không giới hạn vào việc xóa tài sản trò chơi khi tài khoản của quý vị chấm dứt hoặc hết hạn.

Quý vị có thể nhận được một số Tài sản Trò chơi khi chơi hoặc thông qua việc sử dụng các vật phẩm ảo. Một số Tài sản Trò chơi quý vị nhận được có thể có ngày hết hạn, và chúng sẽ không còn xuất hiện trong Tài khoản TGC của quý vị sau ngày hết hạn. Quý vị thừa nhận và đồng ý rằng thatgamecompany có thể thay đổi, sửa đổi, “giảm sức mạnh”, xóa bỏ, loại bỏ hoặc thay đổi hình thức, chức năng, việc sử dụng và/hoặc thuộc tính của bất kỳ Tài sản Trò chơi nào vào bất kỳ lúc nào, theo quyết định riêng của họ.

Quý vị đồng ý rằng quý vị sẽ không mua, bán hay trao đổi, hoặc đề nghị mua, bán hay trao đổi, bất kỳ Tài sản trò chơi nào, ngoại trừ việc quý vị có thể giao dịch một số vật phẩm nhất định trong trò chơi (ví dụ: nhà, áo giáp, vũ khí, vật tư tiêu hao) để lấy các vật phẩm khác trong trò chơi và/hoặc tiền trong trò chơi trong vụ giao dịch trong trò chơi được thatgamecompany cho phép rõ ràng (ví dụ: một giao dịch có phép để sử dụng nhà đấu giá trong trò chơi hoặc giao dịch vật phẩm trong trò chơi được thatgamecompany chấp thuận giữa các chủ Tài khoản TGC). Để tránh nghi ngờ, và không hề hạn chế những điều đã nói ở trên, quý vị bị cấm chào bán hoặc mua bất kỳ Tài sản Trò chơi nào (cho dù được giữ bởi các Tài khoản TGC đã đăng ký tên quý vị) bên ngoài Dịch vụ, thông qua một trang web hoặc bất kỳ hình thức phương tiện nào khác, hoặc trao đổi Tài sản Trò chơi, cho dù bên trong hay bên ngoài Dịch vụ, để lấy bất kỳ thứ gì có giá trị bên ngoài Dịch vụ hoặc trong thế giới thực.

Tạm ngưng Tài khoản TGC.  thatgamecompany  bảo lưu quyền giảm, thanh lý, hủy kích hoạt, đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản và/hoặc Tài sản Trò chơi của quý vị (bao gồm, nhưng không giới hạn vào vật phẩm ảo, nhà ở, nhân vật và hội quán) hoặc truy cập vào đó nếu chúng tôi nghi ngờ, sau khi điều tra, quý vị đã từng sử dụng bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ để thực hiện bất kỳ hoạt động gian lận hoặc bất hợp pháp nào.

Không Chuyển/Bán Tài khoản.  Tài khoản được đăng ký cho cá nhân quý vị và không được bán, trao đổi, tặng hoặc chuyển nhượng bất kỳ lúc nào trong bất kỳ trường hợp nào.

Phí và Xử lý Thanh toán. Có thể mua hầu hết các trò chơi của chúng tôi qua các Cửa hàng Kỹ thuật số, và các quyền và nghĩa vụ của quý vị đối với việc thanh toán qua các dịch vụ đó sẽ được Cửa hàng Kỹ thuật số đó cung cấp trực tiếp. Ngoài ra, tất cả các giao dịch mua trong trò chơi, bao gồm nhưng không giới hạn vào các giao dịch mua qua Hệ thống Vật phẩm Ảo, sẽ được thanh toán thông qua Cửa hàng Kỹ thuật số mà quý vị đã mua Trò chơi ban đầu. Quý vị đồng ý thanh toán tất cả các khoản phí và thuế hiện hành do quý vị hoặc bất kỳ ai sử dụng Tài khoản TGC mà quý vị đã đăng ký phải chịu. thatgamecompany có thể sửa đổi giá cho các Trò chơi của họ và tất cả các giao dịch mua trong trò chơi bất kỳ lúc nào. Trừ khi có ghi chú khác, tất cả các tham chiếu tiền tệ đều bằng đô la Mỹ. Tất cả các khoản phí và lệ phí đều phải trả theo các điều khoản thanh toán có hiệu lực tại thời điểm phí hoặc lệ phí đó phải trả. Nếu có tranh chấp liên quan đến việc thanh toán phí đối với, hoặc dịch vụ hay sản phẩm của thatgamecompany, Tài khoản TGC của quý vị có thể bị tạm ngưng hoặc đóng mà không cần cảnh báo hoặc thông báo theo toàn quyền quyết định của thatgamecompany.

Quyền sở hữu và Nguồn gốc Độc lập
Tất cả các nhân vật, sự kiện và chân dung trong Trò chơi đều hoàn toàn là hư cấu và bất kỳ sự tương đồng nào với các sự kiện có thật hoặc cá nhân thực dù còn sống hay đã chết đều hoàn toàn là ngẫu nhiên. Chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào trong hoặc đối với các nhãn hiệu, tên thương mại, tính cách hoặc các điểm tương tự hiện có mà có thể vô tình giống với sản phẩm, dịch vụ hoặc cá nhân hiện hữu. Hơn nữa, chúng tôi không yêu cầu bất kỳ quyền, nghĩa vụ, hoặc trách nhiệm pháp lý nào trong và đối với Nội dung do Người dùng Tạo ra hoặc nội dung của bên thứ ba có sẵn trong Trò chơi. Các quyền trong và đối với bất kỳ nội dung của bên thứ ba nào như vậy vẫn thuộc về chủ sở hữu tương ứng của nó.

TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM

TOÀN BỘ THÔNG TIN, NỘI DUNG, DỊCH VỤ, VÀ TÀI LIỆU CÓ TRONG TRÒ CHƠI VÀ PHẦN MỀM LIÊN QUAN ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG”. TRONG PHẠM VI ĐẦY ĐỦ NHẤT ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, CHÚNG TÔI TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ TUYÊN BỐ, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, BAO GỒM BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO VỀ TÍNH KHẢ NĂNG HOẶC PHÙ HỢP THƯƠNG MẠI CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO SỰ KHÔNG XÂM PHẠM BẤT KỲ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ NÀO.

KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM

THATGAMECOMPANY VÀ CÁC NHÀ CẤP PHÉP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI CỦA HỌ TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI  BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TÍCH HỢP CỦA TÀI NGUYÊN MÁY TÍNH QUÝ VỊ SỬ DỤNG ĐỂ VẬN HÀNH PHẦN MỀM. CHÚNG TÔI HOẶC CÁC NHÀ CẤP PHÉP HAY NHÀ PHÂN PHỐI CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT KỲ GIÁN ĐOẠN, TRÌ HOÃN HOẶC BỎ SÓT NÀO KHÁC TRONG BẤT KỲ KẾT NỐI, TRAO ĐỔI DỮ LIỆU HOẶC TƯƠNG TÁC NÀO KHÁC MÀ QUÝ VỊ CÓ THỂ TRẢI NGHIỆM KHI QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI, BẤT KỂ NGUYÊN NHÂN (VÍ DỤ: BẤT KỲ LỖI HỆ THỐNG, MẤT TRUY CẬP MÁY CHỦ, HOẶC VI PHẠM DỮ LIỆU NÀO MÀ LÀ HỆ QUẢ TỪ BẤT KỲ NGUYÊN NHÂN NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, VÀO CÁC TAI BIẾN BẤT NGỜ, THIÊN NHIÊN HOẶC CÁC NGUYÊN NHÂN KHÁC (BẰNG CÁCH DÙNG VÍ DỤ, NHƯNG KHÔNG CÓ NGHĨA CHỈ GIỚI HẠN VÀO NHỮNG ĐIỀU TRÊN, CÁC SỰ KIỆN NHƯ CHIẾN TRANH, CẤM VẬN, RỐI LOẠN TRONG LỰC LƯỢNG, SỰ THỐNG TRỊ THÙ ĐỊCH BỞI CÁC DẠNG SỐNG CÓ TRI GIÁC HAY VÔ TRI, HOẶC BẤT KỲ VI KHUẨN, VIRUS HOẶC DẠNG NHIỄM KHUẨN HAY VI TRÙNG NÀO KHÁC DẪN ĐẾN BẤT KỲ BỆNH TRUYỀN NHIỄM NÀO GÂY THIỆT MẠNG VÀ VIỆC PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CƠ THỂ SAU ĐÓ KÈM THEO HOẠT ĐỘNG NÃO BỘ HẠN CHẾ, CŨNG NHƯ SỰ THÔI THÚC VÔ ĐỘ ĐỐI VỚI THỊT NGƯỜI). CHÚNG TÔI HOẶC CÁC NHÀ CẤP PHÉP HAY NHÀ PHÂN PHỐI CỦA CHÚNG TÔI ĐỀU SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ HÀNH VI CỦA BẤT KỲ NGƯỜI DÙNG HOẶC MÁY TÍNH NÀO MÀ KẾT NỐI (BAO GỒM NHỮNG NGƯỜI BỊ VIÊM NHIỄM BỞI BỆNH NHẮC ĐẾN Ở TRÊN), TRAO ĐỔI DỮ LIỆU HOẶC TƯƠNG TÁC KHÁC VỚI QUÝ VỊ HOẶC MÁY TÍNH CỦA QUÝ VỊ DO HỆ QUẢ CỦA VIỆC QUÝ VỊ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI.

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

VIỆC MUA VÀ SỬ DỤNG TRÒ CHƠI LÀ RỦI RO CỦA RIÊNG QUÝ VỊ. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG KHẢ NĂNG CHƠI TRÒ CHƠI CỦA BẠN SẼ ĐÚNG GIỜ, AN TOÀN, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN HOẶC KHÔNG CÓ SAI SÓT. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ CHÚNG TÔI (BAO GỒM CÁC VIÊN CHỨC, GIÁM ĐỐC, CÁ NHÂN, ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CHÚNG TÔI) HOẶC CÔNG TY LIÊN HỆ CỦA CHÚNG TÔI SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, BẤT NGỜ, ĐẶC BIỆT, KIỂU MẪU, HOẶC HẬU QUẢ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VÀO VIỆC MẤT LỢI NHUẬN, MẤT KINH DOANH, QUYỀN THU MUA HOẶC THAY THẾ HÀNG HÓA HOẶC DỊCH VỤ, MẤT SỬ DỤNG HOẶC MẤT DỮ LIỆU, HOẶC GIÁN ĐOẠN KINH DOANH) BẤT KỂ GÂY RA NHƯ THẾ NÀO VÀ BẤT KỲ LÝ THUYẾT VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO, DÙ TRONG HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NGHIÊM NGẶT, HOẶC KIỆN TỤNG PHÁT SINH BẤT KỲ CÁCH NÀO TỪ VIỆC MUA HÀNG HOẶC SỬ DỤNG TRÒ CHƠI. KHÔNG CÓ TRƯỜNG HỢP NÀO MÀ QUÝ VỊ SẼ ĐƯỢC HOÀN LẠI TIỀN HOẶC HOÀN PHÍ CHO TRÒ CHƠI.

Điều khoản Dịch vụ của trang Web

Siêu liên kết đến Nội dung của chúng tôi
Các tổ chức sau có thể liên kết đến trang web của chúng tôi mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản:
Cơ quan chính phủ;
Công cụ tìm kiếm;
Các tổ chức đưa tin tức;
Các nhà phân phối danh bạ trực tuyến khi họ liệt kê chúng tôi trong danh bạ có thể liên kết đến trang web của chúng tôi theo cách tương tự như họ siêu liên kết đến các trang web của các doanh nghiệp được liệt kê khác; và
Các Doanh nghiệp Được Công nhận trên Toàn hệ thống ngoại trừ các tổ chức phi lợi nhuận, các trung tâm mua sắm từ thiện và các nhóm gây quỹ từ thiện chuyên mời gọi có thể không được tạo siêu liên kết đến trang web của chúng tôi.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác, miễn là liên kết đó: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự thật về việc tài trợ, ủng hộ hoặc chấp thuận cho bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Chúng tôi có thể tùy ý xem xét và chấp thuận các yêu cầu liên kết khác từ các loại tổ chức sau:
Các nguồn thông tin về người tiêu dùng và/hoặc kinh doanh có tiếng như Phòng Thương mại, Hiệp hội Ô tô Hoa Kỳ, AARP và Liên minh Người tiêu dùng; các trang cộng đồng dot.com;
các hiệp hội hoặc các nhóm khác đại diện cho các tổ chức từ thiện, bao gồm các trang web quyên góp từ thiện, các nhà phân phối danh bạ trực tuyến;
các cổng internet;
các công ty kế toán, luật và tư vấn có khách hàng chính là các doanh nghiệp; và
các viện giáo dục và hiệp hội thương mại.

Chúng tôi sẽ chấp thuận các yêu cầu liên kết từ các tổ chức này nếu chúng tôi xác định rằng: a) liên kết sẽ không phản ánh bất lợi về chúng tôi hoặc các doanh nghiệp được công nhận của chúng tôi (ví dụ: hiệp hội thương mại hoặc các tổ chức khác đại diện cho các loại hình kinh doanh vốn đã bị nghi ngờ, chẳng hạn như cơ hội làm việc ở nhà, sẽ không được phép liên kết); (b) tổ chức không có hồ sơ không thỏa mãn với chúng tôi; (c) lợi ích đối với chúng tôi từ khả năng hiển thị liên quan đến siêu liên kết sẽ lớn hơn so với trường hợp không có siêu liên kết; và (d) khi liên kết nằm trong ngữ cảnh của thông tin tài nguyên chung hoặc nếu không thì phù hợp với nội dung biên tập trong bản tin hoặc sản phẩm tương tự nhằm thúc đẩy sứ mệnh của tổ chức.

Các tổ chức này có thể liên kết đến trang chủ của chúng tôi, đến các ấn phẩm hoặc thông tin trang web khác, miễn là liên kết đó: (a) không gây hiểu lầm theo bất kỳ cách nào; (b) không ngụ ý sai sự thật về việc tài trợ, ủng hộ hoặc chấp thuận cho bên liên kết và các sản phẩm hoặc dịch vụ của họ; và (c) phù hợp với ngữ cảnh của trang web của bên liên kết.

Nếu quý vị nằm trong số các tổ chức được liệt kê ở trên và muốn liên kết đến trang web của chúng tôi, quý vị phải thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến legal@thatgamecompany.com. Vui lòng bao gồm tên quý vị, tên tổ chức của quý vị, thông tin liên hệ (chẳng hạn như số điện thoại và/hoặc địa chỉ email) cũng như URL của trang web của quý vị, danh sách bất kỳ URL nào mà quý vị muốn liên kết từ đó đến trang web của chúng tôi và danh sách của (các) URL trên trang web của chúng tôi mà quý vị muốn liên kết đến. Chờ 2-3 tuần để có phản hồi.
Các tổ chức được chấp thuận có thể siêu liên kết đến trang web của chúng tôi như sau:
Bằng cách sử dụng tên công ty của chúng tôi; hoặc
bằng cách sử dụng bộ định vị tài nguyên thống nhất (địa chỉ Web) được liên kết với; hoặc
bằng cách sử dụng bất kỳ mô tả nào khác về trang web của chúng tôi hoặc tài liệu được liên kết đến mà có ý nghĩa trong ngữ cảnh và định dạng nội dung trên trang web của bên liên kết.

Không được phép sử dụng biểu tượng của chúng tôi hoặc các tác phẩm nghệ thuật khác để liên kết mà không có thỏa thuận cấp phép nhãn hiệu.

Iframes
Nếu không có sự chấp thuận trước và sự cho phép rõ ràng bằng văn bản, quý vị không được tạo khung xung quanh các trang Web của chúng tôi hoặc sử dụng các kỹ thuật khác làm thay đổi cách trình bày trực quan hoặc hình thức của trang web của chúng tôi.

Bảo lưu các Quyền
Chúng tôi có quyền bất cứ lúc nào và tùy ý quyết định để yêu cầu quý vị xóa bất kỳ hoặc tất cả các liên kết đến trang web của chúng tôi. Quý vị đồng ý xóa ngay các liên kết đó khi có yêu cầu của chúng tôi. Chúng tôi cũng có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này và chính sách liên kết được đề cập ở đây vào bất kỳ lúc nào. Bằng cách tiếp tục liên kết đến trang web của chúng tôi, quý vị đồng ý bị ràng buộc và tuân theo các điều khoản và điều kiện này.

Xóa các liên kết khỏi trang Web của chúng tôi
Nếu quý vị tìm thấy bất kỳ liên kết nào trên trang Web của chúng tôi hoặc bất kỳ trang web được liên kết nào có thể bị phản đối vì bất kỳ lý do gì, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi về việc này. Chúng tôi sẽ cân nhắc các yêu cầu xóa liên kết nhưng sẽ không có nghĩa vụ phải làm như vậy hoặc trả lời trực tiếp cho quý vị.

Trong khi chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng thông tin trên trang web này là chính xác, chúng tôi không đảm bảo tính đầy đủ hoặc chính xác của thông tin đó; chúng tôi cũng không cam kết đảm bảo rằng trang web vẫn có sẵn hoặc tài liệu trên trang web được cập nhật.

Bảo đảm Thời gian Hoạt động
Vì chúng tôi là một studio trò chơi độc lập, sẽ không có bảo đảm về thời gian hoạt động cho trang Web của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo trang Web của chúng tôi luôn hoạt động, tùy ngân sách cho phép. Nếu có thể tự chủ động, chúng tôi sẽ điều hành dịch vụ của mình mãi mãi!

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Trong phạm vi tối đa được luật hiện hành cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các tuyên bố, bảo đảm và điều kiện liên quan đến trang Web của chúng tôi và việc sử dụng trang Web này (bao gồm nhưng không giới hạn vào, bất kỳ bảo đảm nào được áp dụng theo luật liên quan đến chất lượng thỏa đáng, phù hợp với mục đích và/hoặc sử dụng các kỹ năng và chăm sóc hợp lý). Không có gì trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này sẽ:
Hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của quý vị đối với trường hợp tử vong hoặc thương tích cá nhân do sơ suất;
hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm của chúng tôi hoặc của quý vị đối với gian lận hoặc trình bày sai sự thật;
giới hạn bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của quý vị theo bất kỳ cách nào không được phép theo luật hiện hành; hoặc
loại trừ bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của chúng tôi hoặc của quý vị mà có thể không bị loại trừ theo luật hiện hành.

Các giới hạn và loại trừ trách nhiệm pháp lý được nêu trong Phần này và các phần khác trong tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này: (a) tuân theo khoản trên; và (b) chi phối tất cả các trách nhiệm pháp lý phát sinh theo tuyên bố miễn trừ trách nhiệm hoặc liên quan đến chủ đề của tuyên bố miễn trừ trách nhiệm này, bao gồm cả trách nhiệm pháp lý phát sinh trong hợp đồng, do sai sót (bao gồm cả sơ suất) và do vi phạm nghĩa vụ theo luật định.

Trong phạm vi mà trang Web này và các thông tin và dịch vụ trên trang Web được cung cấp miễn phí, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào dưới bất kỳ hình thức nào.