Cập nhật lần cuối: 311 ngày

 

CHÍNH SÁCH VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ

(Cập nhật lần cuối vào ngày 5 tháng 4 năm 2024. Có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2024.)

 

Nếu quý vị là cư dân California, hãy nhớ xem lại Tiết lộ về Quyền của Người tiêu dùng California liên quan đến Đạo luật về Quyền riêng tư của Người tiêu dùng California (CCPA) ngoài Chính sách Bảo mật này:

 

Nội dung

 

Giới thiệu

 

Thông tin Chúng tôi Thu thập

Thông tin Đăng ký

Thông tin Thanh toán

Thông tin được Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Thu thập

Thông báo Đẩy & Thông báo Cục bộ

Thông tin Kỹ thuật và Sử dụng

Thông tin Vị trí

 

Cách Chúng tôi Thu thập Thông tin của Quý vị

Tính năng Truyền thông

Cookie và Thu thập Thông tin Tự động

Các Nguồn khác

 

Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Chúng tôi Thu thập

Cung cấp dịch vụ theo hợp đồng của chúng tôi với quý vị

Để theo đuổi các lợi ích hợp pháp không bị lấn át bởi các quyền riêng tư của quý vị

Tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định hoặc pháp lý

 

Chia sẻ Thông tin của Quý vị

Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba

Bạn bè và những Người chơi khác của thatgamecompany

Quảng cáo Sản phẩm và Dịch vụ của bên thứ ba

An toàn, Bảo mật, và Tuân thủ Luật pháp

Bán hoặc Sáp nhập

 

Chính sách của Chúng tôi Liên quan đến Trẻ em

 

Cách Kiểm soát Thông tin của Quý vị

 

Tùy chọn Không tham gia

Chọn Không tham gia Truyền thông Quảng cáo

Chọn Không theo dõi Quảng cáo

Chọn Không tham gia các Liên lạc Khác

 

Bảo mật Thông tin của Quý vị

 

Thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư của Chúng tôi

 

Chia sẻ Thông tin của Quý vị cho các Mục đích Tiếp thị Trực tiếp

 

Liên kết đến các trang Web Khác

 

Phản hồi các Tín hiệu Không Theo Dõi

 

Chuyển dữ liệu Quốc tế

 

Liên hệ Chúng tôi

 

1.        Giới thiệu

Nếu quý vị ở đây, quý vị đã đến với chúng tôi bằng cách truy cập thatgamecompany.com hoặc bất kỳ trang web nào khác thuộc sở hữu của thatgamecompany (“Trang Web”), hoặc bằng cách đăng ký hoặc cài đặt bất kỳ sản phẩm giải trí tương tác nào của thatgamecompany (“Trò chơi” hoặc “các Trò chơi”), hoặc bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến nào khác của chúng tôi (gọi chung là “các Dịch vụ”). thatgamecompany cam kết bảo vệ quyền riêng tư của quý vị. Chính sách về quyền riêng tư này giải thích việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu giữ, và bảo vệ thông tin cá nhân của quý vị, cũng như các quyền của quý vị đối với dữ liệu của quý vị theo Luật của Hoa Kỳ và Quốc tế, bao gồm nhưng không giới hạn vào Chỉ thị của Liên minh Châu Âu 2002/58/EC và Quy định Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của Liên minh Châu Âu (“GDPR”), Đạo luật Kiểm soát Hành vi Tấn công của Nội dung Khiêu dâm Không chào mời và Tiếp thị năm 2003 (“CAN-SPAM”) và Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trên mạng của Trẻ em Hoa Kỳ (“COPPA”). Chính sách về Quyền riêng tư này không áp dụng cho bất kỳ trang web, dịch vụ hoặc ứng dụng của bên thứ ba nào, ngay cả khi chúng có thể truy cập được thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể gọi thatgamecompany ở đây là “TGC”, hoặc “chúng tôi”. Ngoài ra, xin lưu ý rằng, trừ khi chúng tôi định nghĩa một thuật ngữ trong Chính sách về Quyền riêng tư này, tất cả các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Chính sách về Quyền riêng tư này đều có nghĩa giống như trong Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Vì vậy, hãy chắc chắn là quý vị đã đọc và hiểu Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi. Trường hợp chúng tôi được yêu cầu xác định người kiểm soát dữ liệu theo quy định, thatgamecompany là người kiểm soát được chỉ định cho dữ liệu mà chúng tôi thu thập.

Chính sách về Quyền riêng tư này mô tả:

Thông tin chúng tôi thu thập, cách chúng tôi thu thập thông tin đó và mục đích thu thập của chúng tôi;

cách chúng tôi sử dụng và chúng tôi chia sẻ thông tin đó với ai;

cách quý vị có thể truy cập và cập nhật thông tin của mình; và

cách chúng tôi bảo vệ thông tin chúng tôi lưu trữ về quý vị.

 

2.        Thông tin Chúng tôi Thu thập

Khi quý vị tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin trực tiếp từ quý vị như được mô tả bên dưới:

2.1        Thông tin Đăng ký

Nếu quý vị tạo một Tài khoản, quý vị có thể được yêu cầu cung cấp tên, địa chỉ email, mật khẩu và các thông tin khác để giúp chúng tôi xác nhận rằng quý vị đang truy cập tài khoản của mình. Chúng tôi có thể thực hiện việc này thông qua các hộp thoại trong Trò chơi mà quý vị có thể chọn từ chối. Tài khoản của quý vị có thể được sử dụng để kích hoạt các tính năng xã hội của Dịch vụ, có thể bao gồm tương tác giữa người dùng với người dùng, chức năng trò chuyện hoặc nhắn tin, trò chơi cạnh tranh và bắt cặp, cũng như các tính năng tương tự khác.

Chúng tôi cũng có thể cung cấp cho quý vị tùy chọn để hoàn thành hồ sơ người dùng mà những người dùng khác của thatgamecompany có thể xem. Hồ sơ người dùng của quý vị có thể bao gồm ảnh hồ sơ, tên người dùng trong thatgamecompany, chi tiết tiểu sử mà quý vị cung cấp, thông tin chi tiết về Trò chơi quý vị chơi, cũng như số ID tài khoản TGC duy nhất do thatgamecompany tạo ra và được sử dụng để xác định hồ sơ của quý vị.

Thông tin quý vị đưa vào hồ sơ của mình là tùy chọn và chúng tôi khuyên quý vị nên giới hạn thông tin quý vị chia sẻ thông qua tính năng này nếu quý vị lo lắng về quyền riêng tư của mình.

2.2        Thông tin Thanh toán

Khi quý vị đặt bất kỳ hàng hóa hoặc dịch vụ nào thông qua Trò chơi, bao gồm bất kỳ tiền ảo hoặc hàng hóa ảo nào, nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi sẽ thu thập tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ gửi thư, địa chỉ thanh toán, và thông tin thẻ tín dụng đầy đủ của quý vị để cho phép họ nhận thanh toán của quý vị. Nhà cung cấp dịch vụ xử lý thanh toán của chúng tôi cũng có thể giữ lại thông tin này để cho phép quý vị mua các vật phẩm bổ sung thông qua Trò chơi của chúng tôi mà không cần phải nhập lại mỗi lần. Xin lưu ý rằng việc mua hàng từ bên thứ ba cũng có thể phải tuân theo các chính sách bổ sung.

2.3        Thông tin được Bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Thu thập

Khi quý vị yêu cầu hỗ trợ từ nhóm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập và lưu trữ thông tin liên hệ mà quý vị cung cấp (thường là tên và địa chỉ email của quý vị), thông tin về cách chơi hoặc hoạt động của quý vị trên Trò chơi, và tên người dùng hoặc số ID tài khoản TGC của quý vị. Chúng tôi cũng sẽ lưu trữ thư từ và bất kỳ thông tin nào có trong đó.

2.4        Thông báo Đẩy & Thông báo Cục bộ

Với sự đồng ý của quý vị, chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi có thể gửi thông báo đẩy đến thiết bị di động của quý vị để cung cấp các bản cập nhật Trò chơi và các thông báo liên quan khác. Quý vị có thể điều chỉnh các loại thông báo quý vị nhận được và khi quý vị nhận được chúng bằng cách chỉnh sửa cài đặt thông báo của mình. Chúng tôi hoặc các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi cũng có thể gửi thông báo cục bộ đến thiết bị di động của quý vị để cung cấp các bản cập nhật Trò chơi và thông tin liên quan khác.

 

2.5        Thông tin Kỹ thuật và Sử dụng

Khi quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập: (a) thông tin kỹ thuật nhất định về thiết bị di động hoặc hệ thống máy tính của quý vị, bao gồm Địa chỉ IP, ID thiết bị di động (IDFA, ID Quảng cáo Google hoặc các số nhận dạng khác), và phiên bản hệ điều hành của quý vị; và (b) thống kê sử dụng về các tương tác của quý vị với Trò chơi. Trong một số Trò chơi nhất định, chúng tôi sẽ tạo và gán cho thiết bị của quý vị một số nhận dạng tương tự như số tài khoản. Chúng tôi có thể thu thập tên quý vị đã liên kết với thiết bị, loại thiết bị, số điện thoại, quốc gia, và bất kỳ thông tin nào khác mà quý vị chọn cung cấp, chẳng hạn như tên người dùng, tên nhân vật hoặc địa chỉ email. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu quyền truy cập danh bạ của quý vị để cho phép quý vị mời bạn bè tham gia Trò chơi với quý vị. Thông tin này thường được thu thập thông qua việc sử dụng bộ công cụ phát triển phần mềm thiết bị di động của bên thứ ba.

 

2.6        Thông tin Vị trí

Khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và lưu trữ thông tin về vị trí của quý vị bằng cách chuyển đổi địa chỉ IP của quý vị thành vị trí địa lý thô hoặc bằng cách truy cập tọa độ GPS hoặc vị trí thô của thiết bị di động nếu quý vị bật dịch vụ định vị trên thiết bị của mình. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin vị trí để cải thiện và cá nhân hóa Dịch vụ của chúng tôi cho quý vị. Nếu quý vị không muốn chúng tôi thu thập thông tin vị trí, quý vị có thể tắt tính năng đó trên thiết bị di động của mình.

 

3.        Cách Chúng tôi Thu thập Thông tin của Quý vị

Chúng tôi có thể thu thập thông tin về quý vị theo bất kỳ một hoặc nhiều cách sau:

 

3.1        Tính năng Truyền thông

Quý vị có thể tham gia vào các hoạt động nhất định thông qua Dịch vụ của chúng tôi để mang lại cho quý vị cơ hội giao tiếp hoặc chia sẻ thông tin không chỉ với thatgamecompany, mà còn với những người dùng Dịch vụ khác của chúng tôi. Những điều này bao gồm nhưng không giới hạn vào việc:

Tham gia vào các diễn đàn và bảng tin của người chơi;

đăng nhận xét công khai lên hồ sơ hoặc bảng trò chơi của những người dùng khác;

gửi tin nhắn riêng tư hoặc lời mời cho những người dùng khác, trực tiếp thông qua Trò chơi hoặc đến tài khoản email của họ;

chia sẻ nội dung hoặc ảnh do người dùng tạo ra, nếu tính năng đó có sẵn; và

trò chuyện với những người dùng khác.

 

Chúng tôi có thể sử dụng, ghi lại và lưu trữ các bản lưu trữ của những thông tin liên lạc này trên máy chủ của thatgamecompany để bảo vệ sự an toàn và an sinh của người dùng cũng như các quyền và tài sản của thatgamecompany liên quan đến Dịch vụ.  

 

Trò chơi có thể sử dụng cách theo dõi dựa trên vị trí, dựa trên tọa độ GPS của thiết bị di động. Vị trí của người dùng có thể được sử dụng để đề xuất những người dùng khác mà họ có thể muốn kết nối, phân tích xu hướng sử dụng hoặc nhắm mục tiêu các chương trình khuyến mại nhất định.

 

3.2        Cookie và Thu thập Thông tin Tự động

Khi quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi thu thập một số thông tin kỹ thuật nhất định để: (a) phân tích việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi; (b) cung cấp trải nghiệm được cá nhân hóa hơn; và (c) quản lý quảng cáo. Chúng tôi và các nhà cung cấp dịch vụ thay mặt cho chúng tôi có thể sử dụng Tệp Nhật ký và công nghệ theo dõi để thu thập và phân tích một số loại thông tin kỹ thuật nhất định, bao gồm Cookie, Flash Cookie và Web Beacons.

 

“Tệp Nhật ký” có nghĩa là thông tin nhất định về cách một người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm cả người dùng đã đăng ký và chưa đăng ký (một trong hai, là “Người dùng”). Tệp Nhật ký có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của Người dùng, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang giới thiệu và thoát, cũng như URL, loại nền tảng, số lần nhấp, tên miền, trang đích, các trang đã xem và thứ tự của các trang đó, lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, trạng thái Trò chơi và ngày giờ hoạt động trên trang Web của chúng tôi hoặc Trò chơi, và các thông tin tương tự khác. Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ kết hợp thông tin này với số ID Tài khoản TGC của quý vị để sử dụng nội bộ cho chúng tôi.

 

“Cookie” là các tệp văn bản nhỏ được máy chủ web đặt trên thiết bị của quý vị khi quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng cả Cookie phiên và Cookie liên tục để xác định rằng quý vị đã đăng nhập vào Dịch vụ và cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm quý vị tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Cookie để giám sát việc sử dụng tổng hợp và định tuyến lưu lượng truy cập web trên Dịch vụ của chúng tôi và để tùy chỉnh và cải thiện Dịch vụ của chúng tôi. Không giống như Cookie liên tục, Cookie phiên sẽ bị xóa khi quý vị đăng xuất khỏi Dịch vụ và đóng trình duyệt của mình. Mặc dù hầu hết các trình duyệt tự động chấp nhận Cookie, quý vị có thể thay đổi các tùy chọn trình duyệt của mình để ngừng việc tự động chấp nhận Cookie hoặc để nhắc quý vị trước khi chấp nhận Cookie. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu quý vị không chấp nhận Cookie, quý vị có thể không truy cập được vào tất cả các phần hoặc tính năng của Dịch vụ. Một số nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi mời tham gia (bao gồm cả các nhà quảng cáo bên thứ ba) cũng có thể đặt Cookie của riêng họ trên thiết bị của quý vị. Lưu ý rằng Chính sách về Quyền riêng tư này chỉ bao gồm việc sử dụng Cookie của chúng tôi và không bao gồm việc sử dụng Cookie của các bên thứ ba đó.

 

”Web Beacons”  (còn được gọi là bọ web, thẻ pixel hoặc ảnh GIF rõ ràng) là đồ họa tí hon với số nhận dạng duy nhất có thể được đưa vào Dịch vụ của chúng tôi cho một số mục đích, bao gồm phân phối hoặc giao tiếp với Cookie, để biết liệu một trang nhất định có được truy cập hoặc xem email có được mở hay không, để quảng cáo hiệu quả hơn bằng cách loại trừ người dùng hiện tại của chúng tôi khỏi một số thông điệp quảng cáo nhất định, để xác định nguồn của cài đặt mới, để phân phối quảng cáo cho quý vị trên các trang web khác. Không giống như Cookie, được lưu trữ trên thiết bị, Web Beacons thường được nhúng ẩn trên các trang web (hoặc trong email).

“Flash Cookie” là các đối tượng được chia sẻ cục bộ, giúp chúng tôi ngăn chặn gian lận, ghi nhớ các tùy chọn trong Trò chơi của quý vị và tăng tốc thời gian tải.  

Xin lưu ý rằng các công ty cung cấp quảng cáo trong Trò chơi hoặc trên trang Web của chúng tôi cũng có thể sử dụng cookie hoặc các công nghệ khác và những lề lối thực hành đó tùy thuộc vào chính sách riêng của họ.

3.3        Các Nguồn khác

Chúng tôi có thể thu thập hoặc nhận thông tin từ các nguồn khác bao gồm: (a) người dùng thatgamecompany chọn tải lên địa chỉ liên hệ email của họ và (b) nhà cung cấp thông tin bên thứ ba. Chúng tôi không đặt điều kiện tham gia Dịch vụ của chúng tôi dựa theo việc quý vị cung cấp nhiều thông tin cá nhân hơn mức cần thiết một cách hợp lý cho hoạt động đó.

 

4.        Cách Chúng tôi Sử dụng Thông tin Chúng tôi Thu thập

Nói chung, chúng tôi thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp cho quý vị trải nghiệm tùy chỉnh. Ví dụ, chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập được từ quý vị theo một hoặc nhiều cách sau:

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để thực hiện một hợp đồng với quý vị và cung cấp cho quý vị Dịch vụ của chúng tôi, để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, bảo vệ lợi ích quan trọng của quý vị, hoặc theo yêu cầu vì lợi ích công cộng. Điều nay bao gồm việc:

Tạo các Tài khoản và cho phép chơi các Trò chơi;

cho phép giao tiếp giữa người dùng với người dùng;

cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và trả lời thắc mắc của người dùng;

ngăn chặn, phát hiện, giảm thiểu, và điều tra gian lận hoặc các hoạt động bất hợp pháp tiềm ẩn, và thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi;

cung cấp các dịch vụ khác do quý vị yêu cầu như được mô tả khi chúng tôi thu thập thông tin của quý vị;

thông báo cho người dùng về các cập nhật trong Trò chơi, hoặc các cập nhật đối với Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi hoặc Chính sách về Quyền riêng tư này; và

cung cấp bảng xếp hạng và bắt cặp trong Trò chơi, cũng như để quảng bá thành tích của người chơi trong Trò chơi.

 

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị để theo đuổi các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, khi các quyền và tự do của quý vị không lớn hơn những lợi ích này. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kiểm soát để cân bằng lợi ích của chúng tôi với các quyền của quý vị. Điều nay bao gồm việc:

Theo dõi tỷ lệ giữ chân người dùng và thông tin tổng hợp về trò chơi nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng tổng thể cho các sản phẩm và dịch vụ của thatgamecompany;

thu hút ý kiến ​​đóng góp và phản hồi để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của thatgamecompany đồng thời tùy chỉnh trải nghiệm người dùng của quý vị;

sử dụng thông tin vị trí chung để cung cấp cho quý vị các dịch vụ dựa trên vị trí (chẳng hạn như bắt cặp, kết quả tìm kiếm và nội dung được cá nhân hóa khác);

liên hệ với quý vị với thông tin mà chúng tôi tin rằng có thể liên quan đến quý vị một cách hợp lý; và

 

Với sự đồng ý của quý vị, chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý vị:

để thông báo cho người dùng về các sản phẩm mới hoặc khuyến mại.

 

Nếu quý vị đã cung cấp địa chỉ email của mình cho chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ này để trả lời: (a) các câu hỏi hỗ trợ khách hàng và (b) thông báo cho quý vị về hoạt động trong Trò chơi của quý vị, bao gồm nhận xét từ bạn bè và thông báo về trạng thái trong Trò chơi. Với sự ưng thuận của quý vị, chúng tôi cũng có thể gửi các thông điệp email quảng cáo (“Thông báo Quảng cáo”) trực tiếp hoặc hợp tác với các bên khác ngoài thatgamecompany. Mỗi Thông báo Quảng cáo nói chung sẽ cung cấp cho người nhận các lựa chọn về việc rút lại sự đồng ý để quý vị không còn nhận tin nhắn bổ sung.

 

5.       Chia sẻ Thông tin của Quý vị

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của quý vị (trong một số trường hợp là thông tin cá nhân) với bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 

5.1        Nhà cung cấp Dịch vụ Bên thứ ba

Chúng tôi sẽ cung cấp thông tin của quý vị cho các công ty bên thứ ba để thực hiện một số dịch vụ nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn vào việc xử lý thanh toán, phân tích dữ liệu, gửi email, dịch vụ lưu trữ, dịch vụ khách hàng và để hỗ trợ chúng tôi trong các nỗ lực tiếp thị. Chúng tôi chỉ đạo tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba duy trì tính bảo mật của thông tin được tiết lộ cho họ và không sử dụng thông tin của quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ thay mặt cho thatgamecompany.

 

Dưới đây là các liên kết đến Chính sách về Quyền riêng tư dành cho tất cả các nhà cung cấp bên thứ ba của chúng tôi: Bộ xử lý Bên thứ ba

 

Google Firebase - https://firebase.google.com/support/privacy/

Fabric (Crashlytics) - https://try.crashlytics.com/terms/privacy-policy.pdf

DataDog - https://www.datadoghq.com/legal/privacy/

SurveyMonkey - https://www.surveymonkey.com/mp/legal/privacy-policy/

MailChimp - https://mailchimp.com/legal/privacy/

HelpShift - https://www.helpshift.com/legal/privacy/

FaceBook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Apple - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

GGWP - https://www.ggwp.com/privacy-policy/

SauceLabs - https://saucelabs.com/doc/privacy-policy

 

5.2        Quảng cáo Sản phẩm và Dịch vụ của Bên thứ ba

Chúng tôi không chủ động chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà quảng cáo bên thứ ba cho mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trừ khi quý vị ưng thuận cho phép chúng tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ: (a) thông tin tổng hợp (thông tin chung về quý vị và những người dùng khác, nhưng không thể nhận dạng cụ thể đối với quý vị); (b) thông tin ẩn danh; và (c) thông tin kỹ thuật nhất định (bao gồm Địa chỉ IP và ID thiết bị di động) để phát triển và phân phối quảng cáo được nhắm mục tiêu trong Trò chơi và trên các trang web của bên thứ ba.

 

Chúng tôi cũng có thể cho phép các nhà quảng cáo thu thập các loại thông tin này trong Trò chơi và họ có thể chia sẻ thông tin đó với chúng tôi. Các nhà quảng cáo có thể thu thập thông tin này thông qua việc sử dụng các công nghệ theo dõi như cookie của trình duyệt và web beacon.

 

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin tổng hợp và ẩn danh để mô tả Dịch vụ cho các đối tác tiềm năng, nhà quảng cáo và các bên thứ ba khác và cho các mục đích hợp pháp khác. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin tổng hợp, không nhận dạng cá nhân cho các mục đích quảng cáo hoặc tiếp thị nội bộ của chúng tôi và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin nhận dạng phi cá nhân tổng hợp đó với những người khác cho các mục đích tiếp thị.

 

Trong một số trường hợp nhất định, quý vị có thể cần chọn tham gia hoặc chọn không tham gia quảng cáo trực tiếp thông qua các đối tác của chúng tôi.

 

Đây là các liên kết đến cơ sở dữ liệu mạng quảng cáo của chúng tôi: Đối tác Quảng cáo

 

FaceBook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy

Apple - https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/

 

5.3       An toàn, Bảo mật và Tuân thủ Luật pháp

Thông tin của quý vị có thể được tiết lộ: (a) khi chúng tôi thực sự tin rằng chúng tôi phải tiết lộ thông tin theo quy trình pháp lý (ví dụ: lệnh tòa, lệnh khám xét hoặc trát đòi hầu tòa); (b) để đáp ứng bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào; (c) khi chúng tôi tin rằng Trò chơi đang được sử dụng để phạm tội, bao gồm để báo cáo hoạt động tội phạm đó hoặc để trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác nhằm mục đích chống gian lận và giảm thiểu rủi ro tín dụng; (d) khi chúng tôi thực sự tin tưởng rằng có một trường hợp khẩn cấp đe dọa đến sức khỏe và/hoặc sự an toàn của quý vị, người khác hoặc công chúng nói chung; và (e) để bảo vệ các quyền hoặc tài sản của thatgamecompany, bao gồm cả việc thực thi Điều khoản Dịch vụ của chúng tôi.

5.4        Bán hoặc Sáp nhập

Trong trường hợp thatgamecompany trải qua quá trình chuyển đổi kinh doanh, chẳng hạn như sáp nhập, mua lại bởi một công ty khác, thay đổi quyền kiểm soát hoặc bán toàn bộ hoặc một phần tài sản của công ty đó, chúng tôi có thể chuyển tất cả thông tin của quý vị, bao gồm cả thông tin cá nhân, cho tổ chức kế nhiệm trong quá trình chuyển đổi như vậy.

 

5.5 Nghiên cứu

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của quý vị [ở định dạng không xác định danh tính cá nhân quý vị] cho các viện giáo dục và các bên thứ ba khác cho mục đích nghiên cứu.

 

6.        Chính sách của Chúng tôi Liên quan đến Trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi dành cho đối tượng tổng quát và không nhắm vào trẻ em. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ những người dùng được coi là trẻ em theo luật pháp quốc gia tương ứng của họ. Nếu chúng tôi biết rằng chúng tôi đã thu thập thông tin cá nhân của bất kỳ đứa trẻ nào, chúng tôi sẽ thực hiện các bước để xóa thông tin đó khỏi các hồ sơ của chúng tôi càng sớm càng tốt. Chúng tôi kêu gọi các bậc cha mẹ hướng dẫn con cái của họ không bao giờ cung cấp tên thật, địa chỉ hoặc số điện thoại của họ mà không có sự cho phép của người giám hộ của các em. Chúng tôi nhận thấy có nghĩa vụ đặc biệt trong việc bảo vệ thông tin cá nhân có được từ trẻ nhỏ. Nếu quý vị muốn xóa thông tin cá nhân của con mình khỏi hồ sơ của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ legal@thatgamecompany.com hoặc nói chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng tại thatgamecompany.helpshift.com. Chúng tôi sẽ sẵn lòng xóa thông tin của con quý vị nếu thích hợp.

 

7.        Cách Kiểm soát Thông tin của Quý vị

Theo Quy định Bảo vệ Dữ liệu Tổng quát của Liên minh Châu Âu (GDPR), các cá nhân cư trú ở Liên minh Châu Âu và các vùng lãnh thổ khác đã chấp nhận tuân thủ GDPR hoặc quy định tương đương có quyền:

Truy cập dữ liệu người dùng của quý vị;

sửa dữ liệu quý vị đã cung cấp cho chúng tôi;

nhận thông tin cung cấp cho quý vị ở dạng di động;

yêu cầu xóa dữ liệu mà chúng tôi đã thu thập;

hạn chế xử lý; và

phản đối việc xử lý hoặc cơ sở pháp lý mà chúng tôi dựa vào đó để xử lý dữ liệu của quý vị.

Quý vị có thể gửi email đến legal@thatgamecompany.com hoặc nói chuyện với đại diện hỗ trợ khách hàng tại thatgamecompany.helpshift.com với yêu cầu của quý vị để thực hiện bất kỳ quyền nào được xác định ở trên. Ghi rõ lý do cho yêu cầu của quý vị (ví dụ: “Xóa Dữ liệu của tôi” hoặc “Chỉnh sửa Dữ liệu của tôi”) trong dòng chủ đề và bao gồm tên, họ và địa chỉ email của quý vị trong nội dung email. Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của quý vị trong vòng ba mươi (30) ngày. Xin lưu ý rằng một số hồ sơ nhất định, chẳng hạn như hồ sơ liên quan đến các vấn đề thanh toán hoặc dịch vụ khách hàng, sẽ được lưu giữ cho các mục đích pháp lý và kế toán. Nếu quý vị đã gửi hoặc đăng nội dung thông qua Dịch vụ, chúng tôi có thể không xóa được nội dung đó. Các tài khoản được tạo với thatgamecompany được coi là đang hoạt động cho đến khi chúng tôi nhận được yêu cầu của người dùng xóa chúng hoặc hủy kích hoạt chúng.

Quý vị có thể ngừng sử dụng vị trí địa lý của mình (ví dụ thông qua "đánh dấu vị trí (check-in)") bằng cách truy cập cài đặt của thiết bị cho ứng dụng có liên quan hoặc trang "cài đặt" cho Trò chơi có liên quan.

Xin lưu ý rằng các yêu cầu hạn chế xử lý hoặc xóa dữ liệu của quý vị có thể buộc chấm dứt toàn bộ tài khoản người dùng của quý vị nếu chúng tôi cần thông tin theo yêu cầu xóa để duy trì tài khoản người dùng của quý vị hoặc cung cấp dịch vụ trò chơi cho quý vị.  

8.        Tùy chọn Không tham gia

 

8.1        Chọn Không tham gia Truyền thông Quảng cáo

Quý vị có thể chọn từ chối nhận các email quảng cáo bổ sung từ thatgamecompany bằng cách nhấp vào liên kết “hủy đăng ký” trong bất kỳ email nào như thế, hoặc truy cập trang tùy chọn email. Xin lưu ý rằng sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu của quý vị, có thể mất thêm một khoảng thời gian để lựa chọn không tham gia của quý vị có hiệu lực. Việc hủy đăng ký hoặc thay đổi tùy chọn email của quý vị sẽ được xử lý ngay lập tức, thường là trong vòng 10 ngày làm việc.

8.2        Chọn Không theo dõi Quảng cáo

Quý vị có thể chọn không thu thập và sử dụng thông tin của mình để nhắm mục tiêu quảng cáo bằng cách truy cập http://www.aboutads.info/choices hoặc http://www.youronlinechoices.eu/ để giới hạn việc thu thập thông qua trang Web hoặc bằng cách định cấu hình cài đặt trên thiết bị di động của quý vị để giới hạn việc theo dõi quảng cáo thông qua Ứng dụng.

8.3        Chọn Không tham gia các Liên lạc Khác

Khi quý vị cài đặt Trò chơi của chúng tôi trên thiết bị di động của mình, quý vị có thể chọn nhận thông báo đẩy. Quý vị có thể tắt thông báo đẩy bằng cách truy cập trang “tùy chọn” hoặc “cài đặt” trong Trò chơi có liên quan hoặc phần cài đặt thiết bị. Quý vị cũng có thể nhận được thông báo địa phương. Quý vị có thể tắt thông báo địa phương bằng cách truy cập trang “tùy chọn” hoặc “cài đặt” trong Trò chơi có liên quan hoặc phần cài đặt thiết bị.

 

Lưu ý rằng nếu quý vị chọn không tham gia Truyền thông Quảng cáo của chúng tôi hoặc các hình thức liên lạc khác, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn có thể gửi email hoặc liên lạc với quý vị nếu chúng tôi cần cung cấp cho quý vị thông tin hoặc nếu chúng tôi cần yêu cầu thông tin từ quý vị liên quan đến giao dịch do quý vị thực hiện hoặc vì các lý do phi tiếp thị hợp pháp khác.

 

9.        Bảo mật Thông tin của Quý vị

Đối với Tài khoản Người dùng được đăng ký trực tiếp với thông tin hồ sơ của thatgamecompany thì ban đầu chỉ có sẵn từ thiết bị được sử dụng để đăng ký. Điều quan trọng là quý vị phải bảo vệ và duy trì tính bảo mật cho Tài khoản của mình và quý vị phải thông báo ngay cho chúng tôi về mọi hành vi sử dụng trái phép Tài khoản của quý vị. Chúng tôi mã hóa việc truyền tải tất cả thông tin bằng công nghệ lớp cổng bảo mật (“SSL”).

 

Mặc dù chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa nhất định đối với các vi phạm bảo mật có thể xảy ra đối với Dịch vụ của chúng tôi, nhưng không có trang web hoặc đường truyền Internet nào là hoàn toàn an toàn và chúng tôi không thể đảm bảo rằng việc truy cập trái phép, xâm nhập, mất dữ liệu hoặc các vi phạm khác sẽ không bao giờ xảy ra. Mặc dù chúng tôi cố gắng bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của quý vị khi dữ liệu đang được truyền qua Dịch vụ của chúng tôi; bất kỳ sự truyền dữ liệu nào đều có rủi ro đối với quý vị. Sau khi chúng tôi nhận được thông tin của quý vị, chúng tôi có các quy trình và tính năng bảo mật để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép.

 

10.        Thay đổi đối với Chính sách về Quyền riêng tư của Chúng tôi

Nếu chúng tôi quyết định thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách về Quyền riêng tư của mình, chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị và những người dùng khác bằng cách cập nhật “Ngày Cập nhật Lần cuối” ở trên để cho biết khi nào những thay đổi đó sẽ có hiệu lực. Chúng tôi có thể bổ sung quy trình này bằng cách đặt thông báo trong Trò chơi và trên trang Web. Quý vị nên kiểm tra định kỳ thatgamecompany.com và trang bảo mật này để biết các bản cập nhật. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi các thay đổi được thực hiện đối với Chính sách về Quyền riêng tư sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản hoặc thay đổi, quý vị nên ngừng sử dụng Dịch vụ.

 

11.        Chia sẻ Thông tin của Quý vị cho các Mục đích Tiếp thị Trực tiếp

Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị trực tiếp của họ trừ khi quý vị đồng ý hoàn toàn với việc tiết lộ đó, thường bằng cách “chọn tham gia” để nhận thông tin từ bên thứ ba đang tham gia rút thăm trúng thưởng hoặc khuyến mại khác thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Nếu quý vị yêu cầu chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của quý vị với bên thứ ba vì mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại cụ thể đó, vì chúng tôi không chia sẻ thông tin với bất kỳ bên thứ ba nào (ngoài các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi) trên căn bản liên tục. Muốn ngăn chặn việc tiết lộ thông tin cá nhân của quý vị để bên thứ ba sử dụng cho việc tiếp thị trực tiếp, thì đừng chọn tham gia vào việc sử dụng đó khi quý vị cung cấp thông tin cá nhân thông qua Dịch vụ của chúng tôi.

 

12.        Liên kết đến các trang Web Khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web và dịch vụ do các bên thứ ba sở hữu hoặc điều hành (mỗi loại là “Dịch vụ của Bên thứ ba”). Bất kỳ thông tin nào quý vị cung cấp trên hoặc cho dịch vụ của bên thứ ba hoặc được thu thập bởi Dịch vụ của bên thứ ba đều được cung cấp trực tiếp cho chủ sở hữu hoặc nhà điều hành Dịch vụ của bên thứ ba đó và tuân theo chính sách về quyền riêng tư của chủ sở hữu hoặc nhà điều hành đó. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung, quyền riêng tư hoặc lề lối bảo mật và chính sách của bất kỳ Dịch vụ bên thứ ba nào. Để bảo vệ thông tin của quý vị, chúng tôi khuyên quý vị nên xem xét cẩn thận các chính sách về quyền riêng tư của tất cả các Dịch vụ của bên thứ ba mà quý vị truy cập.

 

13.        Cư dân California: Phản hồi các Tín hiệu Không Theo Dõi

Vào tháng 9 năm 2013, California đã ban hành các sửa đổi đối với Đạo luật Bảo vệ Quyền riêng tư Trực tuyến của California (Bộ luật Kinh doanh & Nghề nghiệp California §§22575-22579) theo đó yêu cầu các nhà điều hành trang web tiết lộ cách họ phản hồi với các tín hiệu “không theo dõi” (DNT) từ các trình duyệt được sử dụng bởi người tiêu dùng hoặc các cơ chế khác cung cấp cho người tiêu dùng sự lựa chọn liên quan đến việc thu thập thông tin nhận dạng cá nhân về các hoạt động trực tuyến của người tiêu dùng theo thời gian và trên các trang web hoặc dịch vụ trực tuyến khác nhau. Mặc dù một số trình duyệt mới hơn đã tích hợp các tính năng "Không Theo Dõi", mà khi bật lên, sẽ gửi tín hiệu hoặc tùy chọn đến các trang web quý vị truy cập cho biết rằng quý vị không muốn hoạt động trực tuyến của mình bị theo dõi, một giao thức DNT có thể được triển khai trên nhiều thiết bị và trang web vẫn chưa được chấp nhận rộng rãi. Hiện nay, hệ thống máy tính của chúng tôi không hỗ trợ và không thể hoạt động trên các tiêu đề tín hiệu DNT mà chúng tôi có thể nhận được; do đó, các lựa chọn mà chúng tôi cung cấp cho quý vị liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân sẽ tiếp tục hoạt động như được mô tả trong chính sách này.

 

14.        Chuyển dữ liệu Quốc tế

Thông tin cá nhân của quý vị có thể được chuyển đến và duy trì trên các máy tính nằm bên ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia của quý vị hoặc các khu vực tài phán khác của chính phủ, nơi các đạo luật về quyền riêng tư có thể không được bảo vệ như các đạo luật trong khu vực tài phán của quý vị. Nếu quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ và chọn cung cấp thông tin cá nhân của quý vị cho chúng tôi, chúng tôi có thể chuyển thông tin cá nhân của quý vị đến Hoa Kỳ và xử lý ở đó.

 

15.        Liên hệ với Chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi, nhận xét hoặc quan ngại nào liên quan đến Chính sách về Quyền riêng tư và/hoặc lề lối của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng bất kỳ phương thức nào sau đây:

 

Hỗ trợ Khách hàng (HelpShift) - thatgamecompany.helpshift.com

Thắc mắc Pháp lý - legal@thatgamecompany.com

Thắc mắc Tổng quát - discord.gg/thatskygame

Địa chỉ Gửi thư - 1450 2nd St, #315, Santa Monica CA 90401

Twitter - @thatgamecompany